اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۲۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۳۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۹۴۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۳۷۰۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 47

بازرگانی تجهیزات صنعتی ایلیا

تلفن

  • ۳۳۹۰۲۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۰۳۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۱۱۹۴۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۳۷۰۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 47