اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۲۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۳۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۹۴۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۳۷۰۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 47


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی تجهیزات صنعتی ایلیا

۱۳:۱۱:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

محصولات جدید بازرگانی تجهیزات صنعتی ایلیا


اتصالات فشار قوی الیاژی f11 f22 f9 f5

اتصالات فشار قوی الیاژی f11 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشارقوی 3000 تا 6000

اتصالات فشارقوی 3000 تا 6000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشارقوی استیل

اتصالات فشارقوی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استنلس استیل  رده 40 80 160

اتصالات استنلس استیل رده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج

فروشنده فلنج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش فلنج

نماینده فروش فلنج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات کربن استیل ساکت ولد 3000 6000

اتصالات کربن استیل ساکت ولد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیرآلات صنعتی

نمایندگی فروش شیرآلات صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیرآلات صنعتی

نماینده فروش شیرآلات صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات کربن استیل دنده ای 2000 3000 6000 9000

اتصالات کربن استیل دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات جوشی

فروشنده اتصالات جوشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات جوشی استنلس استیل  رده 10

اتصالات جوشی استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات جوشی استنلس استیل رده 40

اتصالات جوشی استنلس استیل رده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات جوشی استنلس استیل رده 60

اتصالات جوشی استنلس استیل رده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده اتصالات جوشی استنلس استیل

تامین کننده اتصالات جوشی استنلس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات جوشی استنلس استیل

فروشنده اتصالات جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی اتصالات جوشی استنلس استیل

نمایندگی اتصالات جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات جوشی استنلس استیل

وارد کننده اتصالات جوشی استنلس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده فلنج کربن استیل

تامین کننده فلنج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج استنلس استیل   کلاس 600

فروشنده فلنج استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج استنلس استیل  کلاس 150

فروشنده فلنج استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج استنلس استیل  کلاس 300

فروشنده فلنج استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج استنلس استیل

فروشنده فلنج استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل  pn10

فروشنده فلنج کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل  کلاس 150

فروشنده فلنج کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل  کلاس 600

فروشنده فلنج کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل pn16

فروشنده فلنج کربن استیل pn16...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل کلاس 300

فروشنده فلنج کربن استیل کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده فلنج کربن استیل

فروشنده فلنج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش فلنج کربن استیل

نمایندگی فروش فلنج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده فلنج کربن استیل

وارد کننده فلنج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده اتصالات فشار قوی کربن استیل

تامین کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل رده 40

فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل رده 60

فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل

فروشنده اتصالات جوشی کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی کربن استیل 3000

فروشنده اتصالات فشار قوی کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی کربن استیل 6000

فروشنده اتصالات فشار قوی کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی کربن استیل

فروشنده اتصالات فشار قوی کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی اتصالات فشار قوی کربن استیل

نمایندگی اتصالات فشار قوی کربن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی کربن استیل

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی استنلس استیل 3000

اتصالات فشار قوی استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی استنلس استیل

اتصالات فشار قوی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده اتصالات فشار قوی استیل

تامین کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی استنلس استیل

فروشنده اتصالات فشار قوی استنلس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی استیل 3000

فروشنده اتصالات فشار قوی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی استیل 6000

فروشنده اتصالات فشار قوی استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی استیل

فروشنده اتصالات فشار قوی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی اتصالات فشار قوی استیل

نمایندگی اتصالات فشار قوی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی استیل

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0